Mandag Morgen

Hvordan kommer vi så videre?


06.05.2010

Pia Bro Christensen

Projektleder

Grønt Center

 

Lis Andresen

Sekretariatsleder

Fødevareplatform Region Sjælland, Grønt Center

 

 

 

Det er et vigtigt initiativ Mandag Morgen her har taget – atsætte den danske fødevareproduktion på dagsordenen og være med til at finde ud af, hvad landbruget skal leve af i fremtiden.


I Region Sjælland har vi en vidtfavnende fødevarebranche som spænder hele vejen fra den lille gårdbutik, der forsyner nærområdet med tomater og gulerødder, til den højt profilerede og verdenskendte koncern, hvis produkter står på alverdens spiseborde.


Der er en betydelig underskov af små fødevareproducenter, præget af stor kreativitet. Hvor eksempelvis mange landbrug tidligere leverede størstedelen af deres afgrøder til videresalg eller forarbejdning, er der i dag en udvikling hen imod, at flere og flere landbrug skaber egne produkter med egen identitet. Mange af disse producenter kan vokse sig store – alene eller i samarbejde med allerede etablerede producenter.


Indlæggene i Mandag Morgen de seneste uger har bl.a. været med til at vise:


•at landbrugs og fødevaresektoren har stor betydning for landets økonomi

•at landbrugs og fødevaresektoren har stor betydning for landets økonomi


•at landbrugs og fødevaresektoren er udfordret på mange områder


•at der er behov for nyudvikling, nyorientering og innovation i de primære erhverv


•at man heller ikke i landbrugssektoren kan løse fremtidens udfordringer med fortidens tænkning (traditionel benchmark – men der er ikke plads til flere i den bedste tredjedel og det er slet ikke det det handler om!). Den skabte tidligere succes´er for erhvervet, men er samtidig en hæmsko for nyorienteringen


•at identitet er vigtigt for fremtidens fødevarer. Man har med et langt sejt træk vist, at der kan skabes nyt og etableres en identitet for et område/en region (Nordisk Mad – FLOT!). Det handler altså også om branding og brugerdreven innovation.

 
Hvordan kommer vi så videre? Vi vil anbefale, at der i den resterende del af Mandag Morgen temaperiode fokuseres meget mere på, hvad det så er, der skal ske fremadrettet! Her er nogle bud på nogle af de spørgsmål, vi gerne så besvaret:


- Hvordan får vi erhvervet - ikke mindst de primære producenter og de små fødevarevirksomheder - gjort interesserede i udviklingsarbejdet (kort versus lang bane……)


- Hvordan får vi forbedret samspillet mellem de store etablerede fødevareproducenter (industrien) med deres know how og markeds-adgang og de små producenter (vækstlag, sektorens ”opfindere”), som har mange ideer og ikke er ”låst” af deres produkt?


- Hvordan får vi etableret et samspil mellem de mange producenter der er, uden at produkterne mister deres identitet?


- Identitet handler også om stolthed – landbrugets og producenternes stolthed, men også forbrugernes stolthed! Hvad skal der til, for at forbrugerne igen bliver stolte af den danske fødevareproduktion?


- Er fødevaresektorens ”Blue Ocean” dér, hvor erhvervet/sektoren gør fælles front med de, som udstikker de fælles og mere restriktive rammevilkår, som den danske landbrugsproduktion notorisk er underlagt? Hvordan gøres den situation, som landbruget ser som en svaghed i konkurrencen - ikke mindst den internationale - til en konkurrencefordel? Hvordan får vi vendt den situation, så de særlige danske rammevilkår (miljø, dyrevelfærd, CO2-husholdning, natur, gødskningsrestriktioner, skat osv.) bliver en styrke, der kan gøre vores landbrugsproduktion mere værdifuld (ikke mindst for de primære producenter) og dermed levere den nye fortælling om produktion af kvalitet og sundhed i stor skala!


- De primære erhvervs muligheder for at gøre brug af erhvervsfremmesystemet er ikke god nok. Det danske erhvervsfremmesystem er ikke gearet til at arbejde i og med de mange små virksomheder, der er i landbrugssektoren .Hvordan skal udviklingsarbejdet organiseres?


- Hvordan får vi skabt et hjemmemarked for kvalitetsprodukter?


- Kort sagt hvordan skaber vi fødevaresektorens Madonnakurve igen - som landbruget gjorde det i 1800-tallet (fra korn til kød)

Pia Bro Christensen, projektleder, Grønt Center (www.greencenter.dk)
Lis Andreasen, sekretariatsleder,Fødevareplatform Region Sjælland (www.foedevareplatform.dk )