Kulinarisk Kvalitet


Som en ny dimension i formidling omkring regionale fødevarer udarbejder Dansk Landbrug Sydhavsøerne i samarbejde med Grønt Center eksempler på smag vs. kvalitet for regionale fødevarer. For forbrugeren kan det f.eks. betyde nye smagsoplevelser. For producenter nye elementer til at beskrive produkter med og for spisesteder en ny viden om sammensætning og ideer til events.Definitionen af regionale produkter er ud fra følgende kategorier. Et produkt skal ikke opfylde alle kriterier, men skal tilhøre en af kategorierne.

  • En kategori som er geografisk bestemt og indeholder produkter, som via deres stednavn kun kan produceres her. F. eks. Bøtø kartofler, Lammefjordsgulerødder, frugt fra f.eks Fejø og Lilleø.
  • En kategori hvor det er producenter, der tilfører varen en regional identitet gennem kulturhistorie og oplevelser. F.eks. Krenkerup øl, Mørdrupgård Korn
  • En kategori hvor forarbejdning af råvarer til det færdige produkt bidrager til udviklingen af både regionen og dens producenter. Et eksempel kan være hvorledes æbleproducenter i en region udvikler æbler til nye produkter som flere typer af most afhængig af sort og sæson, æblecider og æblevin.

 

 

Hvis du ønsker at modtage en mindre trykt udgave af projektet kan det ske ved henvendelse til Karen Barden, DLS på tlf. 54 84 41 53 eller Lise B. F. Jensen, Grønt Center på tlf. 30 68 41 51.  

 

Det er også muligt at downloade den mindre, trykte udgave i en elektronisk version.

 

Download en mindre trykt udgave af projektet klik her

 

Projektets styregruppe:

Fødevarepolitisk konsulent Else Nørgaard, Dansk Landbrug

Kok, skribent og konsulent, Pernille Skjødt

Akademiøkonom Linneá Treshow, Gl. Kirstineberg

Kogekone og skribent Nethe Plenge

Sekretariatsleder Lis Andresen, Fødevareplatform Region Sjælland

Produktdesigner, Lise B. F. Jensen, Grønt Center

Konsulent Karen Barden, Dansk Landbrug Sydhavsøerne

 

 

 

Projektet er støttet af Indenrigs- og Socialministeriets landdistriktspulje og Vækstforum Sjælland.

 


Kontakt:
Projektkonsulent Karen Barden
Tlf.  54 84 41 53 
Mail: kab@dlsyd.dk