GRO - Grønne Regionale madOplevelser

Projektets idé

Det er projektets idé, at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst og udvikling i hele fødevare-værdikæden i region Sjælland gennem innovation og uddannelse.

 

 

Projektets formål

Projektets formål er, at skabe en erhvervsmæssig styrkeposotion for regionens fødevareerhverv samt de erhver, der kan inddrages i bl.a. branding, udvikling af madoplevelser og lignedende eksempelvis i turismeerhvervet. Dette skal ske ved, at:

 

  • Øge erhvervets innovationsevne og innovationers succesrate
  • Skabe øget værdi og beskæftigelse i regionens fødevarevirksomheder
  • Arbejde for at skabe afsætning regionalt, nationalt og internationalt
  • Sikre et generelt kompetenceløft i hvert enkelt led i værdikæden
  • Koblingen af kompetenceløft og øget innovationsevne giver virksomhederne mulighed for øget vækst og øgede afsætningsmuligheder.

 

 

Fokusområder

 

1. Forretningsudvikling og branding i og uden for regionen, hvorved der kan skabes en øget tilgængelighed af sunde, velsmagende og bæredygtige regionale fødevarer og måltider for både borgere, institutioner og virksomheder

2. Produkt-, service og konceptudvikling; Innovation omfatter fornyelse af både fødevareprodukterne, processer og organisation, forretningsmodeller samt markedsafsætningen (herunder særlige sjællandske brands)

3. Kompetenceudvikling i hele fødevareerhvervet; vil koble innovation, forandringsprocesser og oplevelser sammen med faglighed, ernæring og produktudvikling. Samarbejde på tværs af niveauer vil kunne overføre forskningsresultater og viden til lavere niveauer 

 

 

Samarbejdsparter

Roskilde Universitet

Uddannelsescentret i Roskilde - Slageriskolen

University Collage Sjælland - Ankerhus

Østdansk Turisme

Roskilde Festival

Grønt Center

 

 


  Støttet af:

      

                                                     

 

 

 

 

  Projektparter: